swap background

Mã số thuế Doanh nghiệp tư nhân - Trang 3

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỊ PHÁT THỊNH
 • Mã số thuế : 0401709146
 • Người đại diện : TRẦN ĐÌNH THỤY
 • Địa điểm : 75 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HIỆU VÀNG HỒNG PHÚC HỘI
 • Mã số thuế : 0401500923
 • Người đại diện : HỒ THỊ HỒNG
 • Địa điểm : 14 Chi Lăng, Phường Hải Châu Ii, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ GIA VŨ
 • Mã số thuế : 0401435174
 • Người đại diện : TRẦN DUY VŨ
 • Địa điểm : 170 Nguyễn Chí Thanh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỮU TOÀN
 • Mã số thuế : 0401545681
 • Người đại diện : NGUYỄN HỮU TOÀN
 • Địa điểm : 23 - 25 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ẤN
 • Mã số thuế : 0401347961
 • Người đại diện : trương thị qưới
 • Địa điểm : 08 Lương Ngọc Quyến, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI -DỊCH VỤ BA BÊ
 • Mã số thuế : 0400371337
 • Người đại diện : Trần Thị Lang
 • Địa điểm : 146- Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LỆ
 • Mã số thuế : 0400387143
 • Người đại diện : TRẦN THỊ THANH LỆ
 • Địa điểm : 1J- Núi Thành, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG HÀ
 • Mã số thuế : 0401127148
 • Người đại diện : trần viết phong
 • Địa điểm : 58 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH LỊCH
 • Mã số thuế : 0400125860
 • Người đại diện : BÙI ĐẮC KHÁNH
 • Địa điểm : 22 Bạch Đằng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DNTN VŨ TRƯỜNG QUỐC TẾ
 • Mã số thuế : 0400128759
 • Người đại diện : Nguyễn Thị Kim Loan
 • Địa điểm : 58 Nguyễn Văn Linh, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HƯNG
 • Mã số thuế : 0400394831
 • Người đại diện : NGUYỄN VĂN QUANG
 • Địa điểm : 81 Nguyễn Thái Học, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DNTN BÍCH VÂN
 • Mã số thuế : 0400395923
 • Người đại diện : Trịnh Thị Bích Vân
 • Địa điểm : 37 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VÕ VĂN LÂM
 • Mã số thuế : 0400411773
 • Người đại diện : Võ Văn Lâm
 • Địa điểm : 28 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC DIỄM
 • Mã số thuế : 0400418627
 • Người đại diện : NGUYỄN VUI
 • Địa điểm : 74- Huỳnh Tấn Phát, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÁT TƯỜNG
 • Mã số thuế : 0400434160
 • Người đại diện : NGUYỄN VĂN LỆNH
 • Địa điểm : 35 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN THÀNH ĐỨC
 • Mã số thuế : 0400438207
 • Người đại diện : NGUYỄN VĂN ĐỨC
 • Địa điểm : 358/6 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM & DV TÓC THỜI TRANG
 • Mã số thuế : 0400441016
 • Người đại diện : Nguyễn Thị Tuyết Sương
 • Địa điểm : 402 - 404, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI VƯƠNG
 • Mã số thuế : 0400490535
 • Người đại diện : Lê Xuân Hải
 • Địa điểm : K 33/15 Châu Văn Liêm, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI NGỌC TRUNG
 • Mã số thuế : 0400561306
 • Người đại diện : Phạm Thị Bạch Yến
 • Địa điểm : H07/17 K34 đường Thi Sách, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN TÂN MINH TRIỆU
 • Mã số thuế : 0400572033
 • Người đại diện : Dương Ngọc Phách
 • Địa điểm : 168/22 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam