swap background

0401709146 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỊ PHÁT THỊNH

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỊ PHÁT THỊNH
Mã số thuế 0401709146
Địa chỉ 75 Trưng Nữ Vương, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0901985202
Người đại diện TRẦN ĐÌNH THỤY
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn