swap background
Chính sách bản quyền

Chính sách bản quyền

1. Hình ảnh, video

Tất cả thông tin trên website này được thu thập từ các website trên internet do đó chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin đó.

2.Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi.
Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con của Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi.
 
Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.
 
Chúng tôi cũng có thể giới hạn cách Chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ một số thông tin của Người dùng từ 13 đến 18 tuổi.
Trong một số trường hợp, điều này có nghĩa là Chúng tôi sẽ không thể cung cấp một số chức năng nhất định của Dịch vụ cho những người dùng này.
 
Nếu Chúng tôi cần dựa trên sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và Quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý từ cha mẹ, Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

3.Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do Chúng tôi điều hành. Nếu Bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, Bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web Bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

4.Liên hệ chúng tôi

Mọi khiếu nại về bản quyền, và việc xóa hay di trì trên hệ thống website, xin các bạn vui lòng liên hệ qua email : [email protected]

Trân trọng.