swap background

Mã số thuế ngành Xây dựng nhà các loại - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa ốc Hoàng Dương
 • Mã số thuế : 0500508962
 • Người đại diện : Trịnh Văn Hoàng
 • Địa điểm : Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Binh Quang Minh Hà Nội
 • Mã số thuế : 0105783580
 • Người đại diện : Trần Tiến Năm
 • Địa điểm : Thôn Bột Xuyên, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Xây Dựng Tuấn Hưng
 • Mã số thuế : 0106165160
 • Người đại diện : Nguyễn Văn Thể
 • Địa điểm : Thôn An Đà, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Du Lịch Đức Anh
 • Mã số thuế : 0105990812
 • Người đại diện : Vương Văn Thắng
 • Địa điểm : Thôn Đúc Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Trịnh Gia
 • Mã số thuế : 0105611408
 • Người đại diện : Trịnh Văn Thắng
 • Địa điểm : Thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Đức Mạnh
 • Mã số thuế : 0105429861
 • Người đại diện : Ngô Văn Dũng
 • Địa điểm : Xóm 5 thôn Đoan Nữ, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đâ�U Tư Pha�T Triê�N Linh Trang
 • Mã số thuế : 0105210798
 • Người đại diện : Nguyễn Văn Bách
 • Địa điểm : Thôn Trù, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Linh Hải
 • Mã số thuế : 0500556701
 • Người đại diện : Nguyễn Thị Hà My
 • Địa điểm : Thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kỹ Thuật Và Xây Lắp Công Trình Aic
 • Mã số thuế : 0106185209
 • Người đại diện : Nguyễn Xuân Triều
 • Địa điểm : Thôn Hạ, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Chế Tạo, Xây Dựng Và Thương Mại Thành Công
 • Mã số thuế : 0105740925
 • Người đại diện : Lê Văn Đề
 • Địa điểm : Thôn Vĩnh An, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Cung Cấp Nhân Lực Hhh
 • Mã số thuế : 0106093653
 • Người đại diện : Nguyễn Văn Hải
 • Địa điểm : Thôn ải, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Hiệp Khánh
 • Mã số thuế : 0106121413
 • Người đại diện : Nguyễn Văn Dũng
 • Địa điểm : Thôn Bình Lạng, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Ngân Anh
 • Mã số thuế : 0105542546
 • Người đại diện : Đào Thị Thu
 • Địa điểm : Thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Thương Mại Đức Anh
 • Mã số thuế : 0102355516
 • Người đại diện : Hoàng Văn Tuyên
 • Địa điểm : Thôn Tiến Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Và Vận Tải Lộc Hạnh
 • Mã số thuế : 0105399494
 • Người đại diện : Nguyễn Văn Thắng
 • Địa điểm : Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Hồng Hà
 • Mã số thuế : 0106090613
 • Người đại diện : Trần Việt Hà
 • Địa điểm : Xóm 11, thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Bản Đồ Mỹ Đức
 • Mã số thuế : 0105842331
 • Người đại diện : Nguyễn Quốc Tuấn
 • Địa điểm : Xóm 4, thôn Đoan Nữ, Xã An Mỹ, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Xây Dựng Mỹ Đức
 • Mã số thuế : 0106611591
 • Người đại diện : Nguyễn Thị Trang
 • Địa điểm : Đường Đại Đồng, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Phát Triển Xây Dựng Hà Nội
 • Mã số thuế : 0106616134
 • Người đại diện : Khâu Thị Thu Huyền
 • Địa điểm : Thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Công Nghiệp Và Đầu Tư Thương Mại Hoàn Mỹ
 • Mã số thuế : 0106748148
 • Người đại diện : Vũ Thị Thu Hằng
 • Địa điểm : Xóm 15, thôn Tiên Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội