swap background

4800922868 - TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS LƯƠNG THÔNG

Tên công ty TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ THCS LƯƠNG THÔNG
Mã số thuế 4800922868
Địa chỉ Quang Trung I, X� L��ng Th�ng, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
Số điện thoại 0943234045
Người đại diện Nông Thị Quyên
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn