swap background

5500629370 - HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TUẤN ĐẠT

Tên công ty HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TUẤN ĐẠT
Mã số thuế 5500629370
Địa chỉ Tiểu khu 3/2,, Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Sơn La
Số điện thoại 0976965897
Người đại diện Nguyễn Văn Xanh
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn