swap background

0109526697 - HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SÔNG ĐÁY

Tên công ty HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO SÔNG ĐÁY
Mã số thuế 0109526697
Địa chỉ Khu Mả Re,, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Số điện thoại 0988142648
Người đại diện Đặng Thị Nhàn
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn