swap background

5500375398 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT PHAN

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT PHAN
Mã số thuế 5500375398
Địa chỉ Tiểu khu 1, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Số điện thoại 0223 830153
Người đại diện PHAN HUY THIỆN
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn