swap background

0101105087 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY THANH BÌNH

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI GIẤY THANH BÌNH
Mã số thuế 0101105087
Địa chỉ Số 33, Tân ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 8290935
Người đại diện Nguyễn Văn Bình
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn