swap background

0401373400 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG TUẤN

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG TUẤN
Mã số thuế 0401373400
Địa chỉ 10- Đà Sơn, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0905395588 2244044
Người đại diện HUỲNH VĂN TUẤN
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn