swap background

0400531534 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀ PHÚ

Tên công ty DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀ PHÚ
Mã số thuế 0400531534
Địa chỉ 71/1 Thái Phiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 824282
Người đại diện Võ Quốc Hùng
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn