swap background

5500525438 - Trường phổ thông dân tộc nội trú

Tên công ty Trường phổ thông dân tộc nội trú
Mã số thuế 5500525438
Địa chỉ Tiểu khu 4, Xã ít Ong, Huyện Mường La, Sơn La
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn