swap background

5600282475 - Tổ chức phát triển quỹ đất

Tên công ty Tổ chức phát triển quỹ đất
Mã số thuế 5600282475
Địa chỉ Tổ dân cư số 10, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông, Điện Biên
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn