swap background

5500527971 - Hợp tác xã thủy sản Mường La

Tên công ty Hợp tác xã thủy sản Mường La
Mã số thuế 5500527971
Địa chỉ Bản Cang Mường, Xã Mường Trai, Huyện Mường La, Sơn La
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn