swap background

5500525741 - HợP TáC Xã CôNG NGHệ CAO THảO NGUYêN XANH

Tên công ty HợP TáC Xã CôNG NGHệ CAO THảO NGUYêN XANH
Mã số thuế 5500525741
Địa chỉ Bản búa, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Sơn La
Số điện thoại 0982785494
Người đại diện Nguyễn Thị Tâm
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn