swap background

5600285677 - Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên

Tên công ty Công ty TNHH Xây dựng cấp nước Điện Biên
Mã số thuế 5600285677
Địa chỉ TDP 01, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên
Số điện thoại 02303 812333
Người đại diện Nguyễn Lệ Quế
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn