swap background

5500525727 - Công Ty TNHH Thanh Đức Sơn La

Tên công ty Công Ty TNHH Thanh Đức Sơn La
Mã số thuế 5500525727
Địa chỉ Tiểu khu 3, Thị trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, Sơn La
Số điện thoại 0979346000 0223745
Người đại diện Trần Thanh Nhàn
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn