swap background

0317654516 - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIPO

Tên công ty CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG HIPO
Mã số thuế 0317654516
Địa chỉ 38B14 đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại
Người đại diện NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn