swap background

5500521867 - Công ty cổ phần thủy điện Nậm Bú

Tên công ty Công ty cổ phần thủy điện Nậm Bú
Mã số thuế 5500521867
Địa chỉ Bản Mòn, Xã Tạ Bú, Huyện Mường La, Sơn La
Số điện thoại 0988080380
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn