swap background

4800117029-006 - Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng Hoà bình

Tên công ty Chi nhánh Doanh nghiệp xây dựng Hoà bình
Mã số thuế 4800117029-006
Địa chỉ Thị trấn Hà quảng,, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn