swap background

4800838951-001 - Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuần Thái Lai Tại Bảo Lạc

Tên công ty Chi Nhánh Công Ty TNHH Tuần Thái Lai Tại Bảo Lạc
Mã số thuế 4800838951-001
Địa chỉ Khu 8, Thị trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc, Cao Bằng
Số điện thoại 0943 660 686
Người đại diện Trần Văn Bổng
Mã số thuế này được cập nhập vào , Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất?

Các ngành nghề kinh doanh

Lưu ý : in đậm là ngành nghề chính

Mã ngành Tên ngành
loading

Các doanh nghiệp cùng địa bàn